Arolwg

Byddem yn hynod ddiolchgar am y manylion canlynol gan fod hyn y nein helpu gyda monitor tueddiadau. Mae gwerthuso’r wefan hon hefyd yn ofyniad Cronfa Treftadaeth y Loteri Genedlaethol sy’n ariannu prosiect Y Barri – Creu Tonnau. Fel cymhelliant i gwblhau’r arolwg byr byddwn yn dewis un o’r 100 arolwg cyntaf a gwblhawyd i ennill llogi cwt traeth Ynys y Barri am y diwrnod (yn nhymor yr haf 2021).

Bydd Cyngor Bro Morgannwg yn cadw eich manylion cyswllt yn unol â chyfyngiadau Deddf Diogelu Data 1998 at y diben o rannu gwybodaeth yn y dyfodol mewn perthynas â gwaith Y Barri’n Creu Tonnau, ni chaiff eich manylion eu datgelu i unrhyw drydydd parti.

Digwyddiadau i ddod

Mae gan Y Barri rhaglen brysur o ddigwyddiadau blynyddol sy’n amrywio o sinema awyr agored, triathlon, Gwyl Fach y Fro a digwyddiadau a arweinir gan artistiaid.