Preifatrwydd a Chwcis

Pan fo rhywun yn ymweld â’r wefan www.bromorgannwg.gov.uk/, rydyn ni’n casglu gwybodaeth mewngofnodi safonol gwefannau a manylion patrymau ymddygiad ymwelwyr. Rydyn ni’n gwneud hyn er mwyn canfod pethau fel nifer yr ymwelwyr ar wahanol adrannau’r wefan. Rydyn ni’n casglu’r wybodaeth mewn ffordd nad sy’n adnabod neb. Nid ydyn ni’n gwneud unrhyw ymgais i ddod o hyd i nodweddion adnabod ymwelwyr â’n gwefan. Ni fyddwn yn cysylltu unrhyw ddata sy’n cael ei gasglu o’r wefan hon â gwybodaeth sy’n adnabod unigolion o unrhyw ffynhonell. Os ydyn ni’n dymuno casglu gwybodaeth sy’n adnabod unigolion trwy’n gwefan, byddwn ni’n hollol dryloyw am hyn. Byddwn ni’n nodi’n eglur pryd y byddwn ni’n casglu gwybodaeth bersonol ac yn esbonio’r hyn rydyn ni am ei wneud â hi.

Cwcis

Ffeiliau testun bychain ydy cwcis sy’n cael eu gosod ar eich cyfrifiadur gan wefannau rydych chi’n ymweld â nhw. Defnyddir nhw’n gyffredin i wneud i wefannau weithio, neu weithio’n fwy effeithlon, yn ogystal â darparu gwybodaeth i berchnogion y wefan.

Mae mwyafrif porwyr y we’n caniatáu rhywfaint o reolaeth dros gwcis trwy fframwaith y porwr. I ganfod mwy am gwcis, gan gynnwys pa rai sydd wedi eu gosod a sut i’w rheoli a’u dileu nhw, ewch i:

www.allaboutcookies.org

I ddewis peidio a chael eich tracio gan Google Analytics ar unrhyw wefan, ewch i:

Opt out of Google Analytics Tracking

YouTube Cwcis

Rydyn ni’n mewnosod fideos o’n sianel fideo YouTube swyddogol gan ddefnyddio uwch-osodiad preifatrwydd YouTube. Gall y gosodiad hwn roi cwcis ar eich cyfrifiadur unwaith y byddwch chi wedi clicio ar chwaraeydd fideo YouTube, ond ni fydd YouTube yn storio cwcis adnabod unigolion ar gyfer chwarae fideos wedi eu mewnosod gan ddefnyddio’r uwch-osodiad preifatrwydd. I ganfod mwy, ewch i dudalen gwybodaeth mewnosod fideos YouTube.

YouTube’s embedding videos information