Digwyddiadau

Mae gan Y Barri rhaglen brysur o ddigwyddiadau blynyddol sy’n amrywio o sinema awyr agored, triathlon, Gwyl Fach y Fro a digwyddiadau a arweinir gan artistiaid.

Loading Events

Pob Digwyddiad

26/06/2021

Creu ffilm gyda’ch ffôn

26/06/2021 • 12:00 pm2:00 pm BST
Victoria Park, Victoria Park
Cadaxton, Vale of Glamorgan CF63 2JS
+ Google Map
Free

Dydd Sadwrn 26 Mehefin 12 hanner dydd - 2yp Agored i oedran 11-16 mlwydd oed Nid oes angen profiad blaenorol, ond dewch â'ch ffôn symudol! Sesiwn greadigol a HWYL fydd hon yn edrych ar sut i wneud ffilm gyda'ch ffôn. Cyfarfod wrth y Bandstand, Parc Victoria, Tregatwg am hanner dydd Darparwyd lluniaeth ysgafn i archebu: e-bost mvelios@valeofglamorgan.gov.uk

Darllen mwy »

Taith gerdded dywysedig: Y Dyn A Roddodd Ei Enw I’r Barri.

29/06/2021 • 2:30 pm3:00 pm BST
Barry Island, Barry Island
Barry, Vale of Glamorgan CF62 5TR
+ Google Map
Free

Ymunwch â'r artist a'r storïwr Claire Boot ar daith gerdded dywysedig ar Ynys y Barri i glywed stori St Barrwg, y sant a roddodd ei enw i'r Barri. Mae'r daith gerdded yn cychwyn ar ben y grisiau y tu ôl i'r 'Het Wrach' (dyma'r gofod digwyddiadau canopedig uwchben y Promenâd Dwyreiniol), ac yn gorffen yng Nghapel Sant Barrwg ar Ffordd Friar. Bydd y daith gerdded yn para am oddeutu 30 munud ac mae'n daith gerdded 10 munud yn ôl i'r…

Darllen mwy »