Map

Gyda gymaint i wneud a gweld, mae archwilio a darganfod yn hanfodol!

Mae'r Barri yn dref gymharol newydd. Yn 1881, nid oedd mwy na 500 o bobl yn byw yn nhri phlwyf y Barri, Merthyr Dyfan a Thregatwg.

Trawsffurfiodd y dociau a’r rheilffordd y lle. O 1885 i 1914 tyfodd y boblogaeth i 38,000 ac roedd angen cartrefi ar y bobl hyn i gyd. Sefydlwyd Cyngor Dosbarth Trefol y Barri yn 1894, a osododd safonau adeiladu priodol yn seiliedig ar Ddeddf Iechyd y Cyhoedd 1875. Datblygodd strydoedd, parciau ac amwynderau o safon uchel yn gyflym, ac mae’r enwau lleoedd yn aml yn deyrnged i’r bobl a’u hadeiladodd.

Filter by

Digwyddiadau i ddod

Mae gan Y Barri rhaglen brysur o ddigwyddiadau blynyddol sy’n amrywio o sinema awyr agored, triathlon, Gwyl Fach y Fro a digwyddiadau a arweinir gan artistiaid.

Storytelling workshop with Tamar Williams (English)

26/08/2021 • 11:00 am – 12:30 pm

Gweithdy creu stori gyda Tamar Williams (yn Gymraeg)

26/08/2021 • 2:00 pm – 3:30 pm