Bae Whitmore

Trysor mwyaf Ynys y Barri yw tywod euraid ei thraethau gwych.

Ar un adeg bu Ynys y Barri yn hafan ar gyfer smyglwyr a môr-ladron.

Heddiw, cawsant eu disodli gan sieffs bwytau, siopwyr glan môr, gwerthwyr hufen iâ bendigedig a degau o filoedd o ymwelwyr. Mae cytiau traeth llachar a wal ddringo lliwgar yn ychwanegiadau poblogaidd i’r Promenâd Dwyreiniol. Bydd y rhai sy’n dilyn yn ôl troed Gavin a Stacey yn ymweld â’r Promenâd Gorllewinol am bysgod a sglodion. Erbyn hyn, trysor mwyaf Ynys y Barri yw tywod euraid ei thraethau gwych.

Mae’n hawdd cyrraedd yma – mae gorsaf drenau yn Ynys y Barri ei hun. Mae llwybrau cerdded arfordirol prydferth i’r ddau gyfeiriad; mae Llwybr Arfordir Cymru yn dilyn y llwybr drwy’r Ynys ac yn mynd heibio i Ganolfan Genedlaethol y Glannau gyda golygfeydd ar draws Môr Hafren i arfordir Gwlad yr Haf. Mae Canolfan Ymwelwyr yr RNLI, Rheilffordd Twristiaeth y Barri ac Amgueddfa Ryfel y Barri i gyd yn werth ymweliad (gwiriwch yr amseroedd agor)

Whitmore Bay

Trwy gydol yr haf cynhaliwyd cyfres o ddigwyddiadau cyffrous ar yr Ynys a hyrwyddwyd fel ‘Penwythnosau Ynys y Barri’. Cadwch lygad ar y dudalen Digwyddiadau am fwy o wybodaeth.

Digwyddiadau i ddod

Mae gan Y Barri rhaglen brysur o ddigwyddiadau blynyddol sy’n amrywio o sinema awyr agored, triathlon, Gwyl Fach y Fro a digwyddiadau a arweinir gan artistiaid.