Canolfan Celfyddydau y Memo

Sinema, theatr ac amryw o berfformiadau a digwyddiadau cymunedol.

Y Memo yw prif theatr a sinema Y Barri, ac mae’n cynnwys gofodau aml-bwrpas ar gyfer amrywiaeth o berfformiadau a digwyddiadau cymunedol.

Mae gan yr adeilad hanes nobl; adeiladwyd fel cofeb ar gyfer y Barriaid wnaeth colli eu bywydau yn y Rhyfel Byd Cyntaf, drwy tanysgrifiad cyhoeddus a rhodd hael oddi wrth y teulu Davies.

Darganfod mwy

Digwyddiadau i ddod

Mae gan Y Barri rhaglen brysur o ddigwyddiadau blynyddol sy’n amrywio o sinema awyr agored, triathlon, Gwyl Fach y Fro a digwyddiadau a arweinir gan artistiaid.