Parc Gwledig Porthceri

Cyfrinach gorau’r Barri!

Mae Parc Gwledig Porthceri yn cynnwys 220 erw o goedwigoedd a ddoldir, traeth cerrig, a thraphont dramatig Fictoraidd. Mae Cliffwood yn Safle o Ddiddordeb Gwyddonol Penodol oherwydd planhigion prin fel y maenhad gwyrddlas a’r gwir goeden wasanaeth sy’n tyfu gerllaw planhigion eraill mewn perygl, ac sy’n mwynhau hinsawdd fwyn clogwyni deheuol y Barri.

Mae ap (Saesneg) ar gael i’w lawrlwytho a bydd yn gwneud archwilio’r parc hyd yn oed yn fwy pleserus:

  • Gan ddefnyddio realiti estynedig (RE), gallwch gwrdd â Henry Ringham, y defnyddiwyd ei gwmni i drwsio’r draphont ar ôl iddi ddechrau dadfeilio.
  • Dysgwch am y diodydd hudol a grëwyd gan Ann Jenkin, gwrach Bwthyn Cliffwood, a’r ffordd y gallai fod wedi swyno pobl.
  • Sylwch ar Felin Lifio Cwmcidi yn ymddangos ar ben ei sylfeini a gweld sut y’i gweithredwyd gan ddefnyddio’r pwll dwy ffrwd uwch ei ben.
  • a chasglu llwybrau a ysgogwyd gan GPS…

Android

Apple

Mae parc Porthceri yn ased lleol gwych y mae preswylwyr yn ei fwynhau trwy gydol y flwyddyn. Mae ganddo ddigon o lwybrau ar gyfer cerdded a beicio, a lleoedd agored er mwyn chwarae ac ymarfer corff. Dyma grŵp Tai Chi yn manteisio ar y lle sydd ganddo i’w gynnig.

Digwyddiadau i ddod

Mae gan Y Barri rhaglen brysur o ddigwyddiadau blynyddol sy’n amrywio o sinema awyr agored, triathlon, Gwyl Fach y Fro a digwyddiadau a arweinir gan artistiaid.

Storytelling workshop with Tamar Williams (English)

26/08/2021 • 11:00 am – 12:30 pm

Gweithdy creu stori gyda Tamar Williams (yn Gymraeg)

26/08/2021 • 2:00 pm – 3:30 pm