Ymweld â’r Barri

Hwyl glan môr a threftadaeth glan cei

Arfordir euraid a hanes diwydiannol rhyngwladol mewn un pecyn aruthrol

‘Does unman arall yn cynnig hanes diwydiannol rhyngwladol a glan môr euraid ochr wrth ochr.

Wedi ei leoli yn Ne Cymru, ‘does unman arall yn cynnig hanes diwydiannol rhyngwladol a glan môr euraid ochr wrth ochr. Yn wir, ond ychydig lefydd draws y byd sy’n medru cyfuno glo a chandifflos, llongau a sglodion a cheir bympars a bananas mewn ffordd mor ddisymwyth.

Mae gan y Barri hanes o groesawu ymwelwyr; o bererinion canoloesol yn teithio i Eglwys Sant Barrwg ar yr ynys i ffans Gavin & Stacey sydd bellach yn heidio i weld golygfeydd a lleoliadau’r sioe deledu, sy’n boblogaidd yn rhyngwladol.

Roedd y Fictoriaid cynnar yn teithio ar gwch i Fae Whitmore, ond ar ôl i’r ynys gael ei chysylltu â’r prif dir, roedd cannoedd o filoedd yn tyrru yma ar gyfer eu gwyliau haf blynyddol. Adeiladwyd y promenâd a llochesi yn y 1920au – datblygiad mawr a drodd yr ynys i mewn i gyrchfan boblogaidd. 

Fodd bynnag, mae mwy i’w weld yn y Barri na’r ynys. Dysgwch am rai o’n perlau eraill ni yma!

LLEOEDD I YMWELD

Cerdded yn y Barri

Cerdded a chlywed stori! Gwrandewch i straeon tra'n cerdded o gwmpas y Barri.

Darllen mwy

FfotoBARRIthon

Ymunwch â'r ffotomarathon i ddal rhinweddau ffotogenig Y Barri!

Darllen mwy

Celf o gwmpas y dref

O wlângofleidio i gerfluniau enfawr, mae llawer o waith celf i'w weld ar hyd a lled y dref.

Darllen mwy

Gerddi’r Cnap

Tonig heddychlon i gyffro a chynnwrf Bae Whitmore.

Darllen mwy

Bae Whitmore

Trysor mwyaf Ynys y Barri yw tywod euraid ei thraethau gwych.

Darllen mwy

Parc Gwledig Porthceri

Mae Parc Gwledig Porthceri yn cynnwys 220 erw o goedwigoedd a ddoldir, traeth cerrig, a thraphont dramatig Fictoraidd.

Darllen mwy

Canolfan Celfyddydau y Memo

Sinema, theatr ac amryw o berfformiadau a digwyddiadau cymunedol.

Darllen mwy

Digwyddiadau i ddod

Mae gan Y Barri rhaglen brysur o ddigwyddiadau blynyddol sy’n amrywio o sinema awyr agored, triathlon, Gwyl Fach y Fro a digwyddiadau a arweinir gan artistiaid.