Busnes

Lle ar gyfer busnes ac arloesedd, yn gysylltiedig â’r byd.

Mae'r Barri yn lle gwych i weithio. Mae’r dref yn wely brwd o fusnesau bach a chanolfaint uchelgeisiol yn ogystal â chanolfan ar gyfer rhai cwmnïau hir-sefydlog gan gynnwys Aston Martin, Lignia, Goodwash, Dow Silicones UK a Cabot Carbon. Mae parth menter newydd ar garreg ein drws ac rydym yn bwriadu datblygu rhagor o ofod busnes.

Mae’r Barri yn lle gwych i weithio. Mae’r dref yn wely brwd o fusnesau bach a chanolfaint uchelgeisiol yn ogystal â chanolfan ar gyfer rhai cwmnïau hir-sefydlog gan gynnwys Aston Martin, Lignia, Goodwash, Dow Silicones UK a Cabot Carbon. Mae parth menter newydd ar garreg ein drws ac rydym yn bwriadu datblygu rhagor o ofod busnes.

Mae’r hyn a oedd ar un adeg yn un o borthladdoedd diwydiannol mwyaf prysur y byd bellach yn darparu cynfas ar gyfer cyfleoedd datblygu arbennig wrth ochr y cei. Mae’n cynnig cyfle i adeiladu’r amwynderau hamdden sy’n canolbwyntio ar y dŵr, gwestai, caffis, bwytai, tai a mannau busnes a fydd yn cefnogi ffyniant Y Barri ac yn cysylltu’r cyrchfan arfordirol poblogaidd, Ynys Y Barri, â’i thref hanesyddol.

Mae’r dref yn cynnig cysylltiadau ffyrdd a rheilffyrdd rhagorol, maes awyr rhyngwladol a phorthladd gweithredol ar garreg y drws. Mae cael cysylltiadau gwych â’r byd yn ased.

Er y sefydlwyd Y Barri ar lo a diwydiant trwm, rydym yn gwybod bod ein dyfodol yn dibynnu ar ymrwymiad i leihau carbon. Dyna pam rydym yn buddsoddi mewn cynlluniau gwresogi ardaloedd a dyna pam mae ffurfiau adnewyddadwy ac amgen ar ynni yn ganolog i’n cynllunio at y dyfodol. Ar hyn o bryd mae gan Y Barri chwe fferm solar, ac mae Associated British Ports yn datblygu un arall yn ardal Dociau’r Barri.

Two people achieving work life balance in coffee shop

Customers working on laptops at Academy Espresso

Mae ein hanes o allforio glo, masnach ryngwladol a chymunedau a adeiladwyd ar amrywiaeth wedi llywio’r ysbryd entrepreneuraidd bywiog rydym yn ei weld yn y dref heddiw. Rydym am gefnogi entrepreneuriaid a busnesau i ffynnu yma, gan fwynhau’r cydbwysedd rhagorol rhwng gwaith a bywyd y mae’r Barri yn ei gynnig.

Darganfyddwch mwy am y cymorth busnes sydd ar gael.

Stori'r Barri

Digwyddiadau i ddod

Mae gan Y Barri rhaglen brysur o ddigwyddiadau blynyddol sy’n amrywio o sinema awyr agored, triathlon, Gwyl Fach y Fro a digwyddiadau a arweinir gan artistiaid.