Mae’r Barri’n
unigryw ym Mhrydain

Mae gennym un stori wych i'w hadrodd ac un lle bendigedig i'w rannu gyda'r byd!

Darganfod
Y Barri

Wedi ei leoli yn Ne Cymru, ‘does unman arall yn cynnig hanes diwydiannol rhyngwladol a glan môr euraid ochr wrth ochr. Yn wir, ond ychydig lefydd draws y byd sy’n medru cyfuno glo a chandifflos, llongau a sglodion a cheir bympars a bananas mewn ffordd mor ddisymwyth.

Hanes

O ddeinasoriaid i docwyr, mae gan Y Barri hanes maith a hynod ddiddorol.

Darllen mwy

Map

Gyda gymaint i wneud a gweld, mae archwilio a darganfod yn hanfodol!

Darllen mwy

Byw

Credwn fod y Barri yn lle gwych i fyw!

Darllen mwy

Busnes

Lle ar gyfer busnes ac arloesedd, yn gysylltiedig â’r byd.

Darllen mwy

Ymweld
â'r Barri

Mae gennym arfordir gogoneddus, mannau gwyrdd gwych, parth menter rhyngwladol newydd sbon, cefnwlad o bentrefi hanesyddol, trefi marchnad a digonedd o dreftadaeth.

Bae Whitmore

Trysor mwyaf Ynys y Barri yw tywod euraid ei thraethau gwych.

Darllen mwy

Parc Gwledig Porthceri

Mae Parc Gwledig Porthceri yn cynnwys 220 erw o goedwigoedd a ddoldir, traeth cerrig, a thraphont dramatig Fictoraidd.

Darllen mwy

Canolfan Celfyddydau y Memo

Sinema, theatr ac amryw o berfformiadau a digwyddiadau cymunedol.

Darllen mwy

Gerddi’r Cnap

Tonig heddychlon i gyffro a chynnwrf Bae Whitmore.

Darllen mwy

Stori'r Barri

Mae gennym un stori wych i'w hadrodd ac un lle bendigedig i'w rannu gyda'r byd!

Stori'r Barri

Digwyddiadau i ddod

Mae gan Y Barri rhaglen brysur o ddigwyddiadau blynyddol sy’n amrywio o sinema awyr agored, triathlon, Gwyl Fach y Fro a digwyddiadau a arweinir gan artistiaid.