Gerddi’r Cnap

Tonig heddychlon i gyffro a chynnwrf Bae Whitmore.

Knap Lake and Garden

Mae yna lyn cychod siâp telyn wedi’i amgylchynu gan lwybr drwy ardd sy’n cynnwys coed aeddfed a borderi blodeuog. Mae promenâd yn rhedeg rhwng y gerddi a thraeth cerrig, ac o ben dwyreiniol y promenâd a’r gerddi mae mynediad i lawr i fae’r Wylfa.

Information

Llinos Lee yn mynd am dro yn y Cnap

Gwrandewch ar Llinos Lee yn mynd am dro yn y Cnap a disgrifio beth y mae hi’n caru am y lle. Cliciwch y linc isod

Y Cnap, Y Barri gyda Llinos Lee

Digwyddiadau i ddod

Mae gan Y Barri rhaglen brysur o ddigwyddiadau blynyddol sy’n amrywio o sinema awyr agored, triathlon, Gwyl Fach y Fro a digwyddiadau a arweinir gan artistiaid.

Storytelling workshop with Tamar Williams (English)

26/08/2021 • 11:00 am – 12:30 pm

Gweithdy creu stori gyda Tamar Williams (yn Gymraeg)

26/08/2021 • 2:00 pm – 3:30 pm