Gerddi’r Cnap

Tonig heddychlon i gyffro a chynnwrf Bae Whitmore.

Knap Lake and Garden

Mae yna lyn cychod siâp telyn wedi’i amgylchynu gan lwybr drwy ardd sy’n cynnwys coed aeddfed a borderi blodeuog. Mae promenâd yn rhedeg rhwng y gerddi a thraeth cerrig, ac o ben dwyreiniol y promenâd a’r gerddi mae mynediad i lawr i fae’r Wylfa.

Digwyddiadau i ddod

Mae gan Y Barri rhaglen brysur o ddigwyddiadau blynyddol sy’n amrywio o sinema awyr agored, triathlon, Gwyl Fach y Fro a digwyddiadau a arweinir gan artistiaid.